JUDr. Milena Dušková

JUDr. Milena Dušková

Krkonošská 155
543 01 Vrchlabí
IČ: 66232881
DIČ: CZ5959211588

Informace o kanceláři JUDr. Milena Dušková

Advokátní kancelář Vrchlabí

 

JUDr. Milena Dušková poskytuje advokátní služby od roku 1991 zejména v oblasti obchodního práva a služeb korporacím a dále také v rámci občanského a rodinného práva. Advokátní kancelář poskytuje právní služby a odborné právní poradenství, zastupování klientů v řízení před soudy, orgány veřejné správy a územní samosprávy, sepisování listin o právních úkonech a zpracovávání právních rozborů a analýz, vymáhání pohledávek, též i při mimosoudním řešením sporů. 

Při poskytování právních služeb je vždy mou prioritou především ochrana zájmů klienta, důvěra a spokojenost mých klientů. 

 

Občanské právo:

 • vyhotovování, připomínkování, posouzení občanských smluv a jiných právních listin, zejména příprava smluv o převodu vlastnictví bytu, kupních smluv, darovacích smluv, nájemních smluv právo nemovitostí
 • podílové a bezpodílové spoluvlastnictví
 • zajišťování závazků (zástavní právo, věcná břemena)
 • zastupování v katastrálním řízení
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v občanských soudních řízeních
 • návrhy na provedení exekuce
 • poskytování právního poradenství

 

Rodinné právo:

 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • určení vyživovací povinnosti, úpravu styku, osvojení
 • zastupování ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů
 • vypracování právních podání a listin v oblasti rodinného práva
 • poskytování právního poradenství

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Milena Dušková

Krkonošská 155

543 01 Vrchlabí

Telefon: +420 499 424 714

Email: duskova.ak@iol.cz

Čím se zabýváme?

občanské právo právo korporací rodinné právo pohledávky smlouvy o nemovitostech

Kde nás najdete?